Akcja Znicz 2011

zniczW dniach od 28 października do 1 listopada 2011 roku, Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu  prowadzi działania  „ZNICZ”.  Celem akcji jest zapewnienie ładu i porządku, jak również płynności i  bezpieczeństwa ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych, skrzyżowaniach oraz w rejonach cmentarzy  i przyległych do nich parkingach.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zwiększono   ilość patroli. Jak co roku przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych na drogach krajowych, dojazdowych, w okolicach cmentarzy i kościołów będzie więcej funkcjonariuszy. Kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli m.in. prędkości i trzeźwości.

W działaniach wezmą udział nie tylko policjanci ruchu drogowego, ale też prewencji i kryminalni.    Ze zmianami w organizacji ruchu muszą liczyć się zmotoryzowani, którzy zechcą odwiedzić groby bliskich na cmentarzach w Nowym Sączu.  

W ramach akcji "Znicz 2011", funkcjonariusze będą min. kontrolować  stan  trzeźwości kierowców, stan techniczny aut i sposób przewożenia dzieci.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach,  dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze   oraz pamiętajmy o zachowaniu odstępu między samochodami.  

Kierowcy powinni pamiętać, iż w okresie Wszystkich Świętych na drogach w pobliżu cmentarzy, częściej niż zwykle, spotkać można osoby piesze poruszające się poboczem lub jezdnią. Należy zatem jechać ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy o zmroku dostrzegany jest przez kierującego niemal w ostatniej chwili.

Uczulamy pieszych, aby zadbali o własne bezpieczeństwo i jeśli nie jest to absolutnie konieczne nie korzystali z jezdni, a jeśli już muszą pamiętali o zasadzie szczególnej ostrożności. Warto też mieć przy sobie element odblaskowy lub latarkę.

Apelujemy do tych kierowców, którzy wybiorą się w dłuższą podróż, by co pewien czas robili przerwę na odpoczynek i w miarę możliwości wyjechali wcześniej. Pamiętajcie  Państwo, aby wszyscy pasażerowie i kierowca mieli zapięte pasy bezpieczeństwa.