Adaptacja pomieszczeń szkolnych

W 2018 r. Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50 000 zł. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych  pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Obidzy, Szczereżu, Zabrzeży i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku.  Wymienione szkoły zakupiły m.in. stoliki uczniowskie, krzesła, biurka dla nauczycieli, tablice.

Podziel się: