Adaptacja pomieszczeń szkolnych

Gmina Łącko otrzymała kolejne środki z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych  pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Środki przekazano Szkole Podstawowej w Zarzeczu i Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kadczy.  Wymienione szkoły zakupiły m.in. stoliki uczniowskie, krzesła, biurka dla nauczycieli, tablice.

Podziel się: