Absolutorium dla Wójta Gminy Łącko

Podczas XXII Sesji Rady Gminy Łącko Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina przedstawił zgromadzonym Raport o stanie Gminy za 2019 r. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie Wójta i przedstawiła Radzie Gminy Łącko wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium.

Przed podjęciem decyzji Radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łącko rok za 2019, którą odczytała Skarbnik Gminy – Pani Edyta Marczyk.

W głosowaniu brało udział trzynastu Radnych Gminy Łącko, którzy większością głosów przegłosowali uchwałę o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania Wójtowi.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.

Podziel się: