92. rocznica Bitwy Warszawskiej - koncert Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto

Pierwsza część koncertu wykonana została w patriotycznym klimacie. Pomiędzy utworami przedstawione zostało tło historyczne Bitwy Warszawskiej zwanej również Cudem nad Wisłą. Zdaniem lorda Edgara D'Abernon- ambasadora brytyjskiego w przedwojennej Polsce, była to 18. z przełomowych bitew w historii świata, która ochroniła ówczesną Europę przed sowiecką, bolszewicką inwazją.

O tym wielkim wydarzeniu historycznym wspomniał również Wójt Gminy Łącko Janusz Klag. Następnie na ręce dyrygenta dr. Stanisława Strączka złożył gratulacje za zdobycie I miejsca w trakcie Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych "Echo Trombity". 

Część patriotyczną koncertu zakończył Hymn Wojska Polskiego - "Marsz I Brygady", gdyż pamiętać należy, iż 15 sierpnia od 1992 r. ogłoszony jest Świętem Wojska Polskiego.

Druga część koncertu przebiegła w klimacie największych i najpiękniejszych utworów muzyki poważnej, rozrywkowej, regionalnej i marszowej.

Publiczność wypełniająca Amfiteatr na Jeżowej nagrodziła wykonawców gromkimi owacjami.

Podziel się:
Przemówienie Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko.
Gratulacje na ręce dyrygenta dr. Stanisława Strączka.
Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto w trakcie koncertu.
Kapelmistrz dr Stanisław Strączek