70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Godzina W - 17.00, 1 sierpnia 1944

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

W dniu dzisiejszym tj. 1 sierpnia 2014 o godz. 17.00 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Łącko uruchomią syreny alarmowe z uwagi na 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie to moment uczczenia pamięci poległych żołnierzy, patriotów.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego Rządu RP oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim. Stalin konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanie miało ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli.