110. rocznica urodzin błogosławionej s. Celestyny Faron

20 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Zabrzeży odbyła się uroczystość upamiętniająca 110. rocznicę urodzin błogosławionej s. Celestyny Faron- Patronki szkoły.  

Po ceremonii mszy św., której przewodniczył Ksiądz Prałat Wiesław Majca-Dziekan Dekanatu Łącko,  uczestnicy  przeszli w pochodzie do szkoły. Tutaj, po odśpiewaniu hymnu szkoły i złożeniu wiązanki pod tablicą pamiątkową, gości powitał dyrektor szkoły- pan Grzegorz Baran. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. Wójt Gminy Łącko –pan  Jan Dziedzina,  proboszczowie parafii Łącko ks. Czesław Noworolnik,  Kamienicy ks. Jan Betlej, Ochotnicy Górnej ks. Stanisław Kowalik, Zabrzeży ks. Tomasz Sowa, prałaci: ks. Józef Trzópek,  ks. Józef Kasiński, ks. Józef Pach, księża rodacy: ks. Piotr Nowak, ks. Krzysztof Mikołajczyk oraz  siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, z Matką Prowincjonalną Katarzyną Rutką na czele. W obchodach uczestniczyli również członkowie Bractwa Celestyńskiego z Otfinowa, Łącka, Kamienicy i Rzezawy, parafianie z Zabrzeży i laureaci konkursów.

Następnie głos zabrał  Wójt Gminy Łącko –pan  Jan Dziedzina, podkreślając znaczenie wartości, które niesie ze sobą postać błogosławionej Celestyny.  Z kolei uczniowie naszej szkoły, przy współudziale absolwentek w zespole „Cantus”, przedstawili montaż słowno – muzyczny zatytułowany „Śladami bł. s. Celestyny Faron”, w którym  przypomnieli najważniejsze chwile z życia Patronki. Część artystyczną zakończył nastrojowy taniec uczennic z klasy 5. Program został przygotowany przez pp: Jadwigę Florian, Danutę Kurzeję, Agnieszka Michalska, Anna Nowak.

Kolejnym punktem było uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród laureatom konkursów zorganizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP: plastycznego pt. „Bł. s. Celestyna - nasza Orędowniczka w Niebie” i literackiego pt. „Iść pragniemy ku wyżynom z Tobą siostro Celestyno”. Wśród zwycięzców znaleźli się także uczniowie zabrzeskiej szkoły:

 kat. I-III

III m-ce: Wiktoria Kałużna

kat.  IV-VI

Martyna Klag – wyróżnienie

Wioletta Kucia- wyróżnienie

Kat. VII-VIII

I m-ce: Emilia Kucia

III m-ce: Karolina Jawor

Na zakończenie ponownie głos zabrał dyrektor szkoły – pan Grzegorz  Baran, dziękując za przybycie i zachęcając do wspólnego spędzenia czasu przy poczęstunku. Przypomniał również, że szkoła w Zabrzeży jest zawsze otwarta dla wszystkich gości.

Zdjęcie 1 110. rocznica urodzin błogosławionej s. Celestyny Faron
Zdjęcie 2 110. rocznica urodzin błogosławionej s. Celestyny Faron
Zdjęcie 3 110. rocznica urodzin błogosławionej s. Celestyny Faron
Zdjęcie 4 110. rocznica urodzin błogosławionej s. Celestyny Faron