Warsztaty „Formy pracy z najmłodszym czytelnikiem”

Warsztaty „Formy pracy z najmłodszym czytelnikiem”

 

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku wzięli udział w warsztatach dla bibliotekarzy powiatu nowosądeckiego zorganizowanych we wrześniu przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu. Prowadziła je Joanna Krzyżanek– autorka bajek,opowieści iwierszy dla dzieci, w tym serii o Ignasiu Ziółko, Kurze Adeli i Kocie Papli. Warsztaty dotyczyły niestandardowych metod pracy, zachęcających dzieci i młodzież do czytania.