REGIONALIA


PUBLIKACJE O REGIONIE

  
 

"Słownik gwary górali łąckich"

Monika Kurzeja 2012

Słownik zawiera ponad 3 tys. słów i blisko 100 fotografii. Publikacja liczy ok. 3 tys. haseł i blisko 100 fotografii związanych m.in. z życiem codziennym, pracą w gospodarstwie, muzyką, strojem ludowym. Autorka - góralka łącka Monika Kurzeja - opracowała słownik przysłuchując się mowie mieszkańców Łącka i okolicznych miejscowości: Brzyny, Czerńca, Jazowska, Kiczni, Łazów Brzyńskich, Maszkowic, Obidzy, Woli Kosnowej, Woli Piskuliny, Zabrzeża, Zagorzyna, Zarzecza.

Gwara Górali Łąckich nie została jak dotąd szczegółowo zbadana ani opisana. Jest  to  pierwszy zbiór rejestrujący słownictwo mieszkańców Łącka.

 
   
 

„Łącko dawniej i dziś”

2008

To album fotograficzny ukazujący zmiany, jakie zaszły na terenie Łącka na przestrzeni lat. Obejmuje zdjęcia archiwalne różnych miejsc i wydarzeń do których dopasowano fotografie wykonane współcześnie.

Album wydało Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Urzędu Gminy w Łącku w 2008r. (obejmuje 64 strony).

 
 
 

"Łącko przez wieki"

Stanisław Baziak

"Łącko przez wieki” to książka obejmująca początki osadnictwa w łąckim regionie, rozwój rolnictwa, kultury, oświaty, przemysłu i rzemiosła, a także dzieje parafii Łącko, klęski elementarne, rozwój spółdzielczości, lata okupacji, powstanie amfiteatru na Jeżowej i elektryfikację Łącka. Autor przedstawił również rodzinę Chwalibogów, Jana Plechtę, Ochotnicze Straże Pożarne i dzieje Zagorzyna opisane przez Antoniego Wnęka.

Książka liczy 365 stron, została wydana w 1990r. dzięki wsparciu finansowemu Antoniego Wnęka.

 
  
 

"Łącko konspiracją kwitnące"

Józef Bieniek

Sądecka Oficyna Wydawnicza

 

Książka wydana z inicjatywy Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Łącku, w nakładzie 100 egzemplarzy, na prawach rękopisu. Autor przedstawia tu Chłopski Ruch Oporu, formacje i okręgi, konspirację ludową w Sądecczyźnie, podziemie chłopskie w gminie Łącko, zespoły osobowe podziemia chłopskiego, charakterystykę terenową, treść i formy działania, siły zbrojne leśnictwa, podziemie wojskowe, Łącko w latach II Wojny Światowej.

  
 
 

„I co cieszy I co boli”

Stanisław Klimek 2008

to wybór wierszy krzewiciela kultury regionu łąckiego, który urodził się w 1906r. w Wietrznicach. Tworzył dużo: wiersze, gawędy i opowiadania sławiące rodzinną ziemię, które wygłaszał m.in. podczas Świąt Kwitnącej Jabłoni, czy „Sabałowych Bajań” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Zbiór wierszy Stanisława Klimka został wydany przez Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy w Łącku w 2008r.

  
 
 

"Kocham Cię Łącka Ziemio

Stanisław Wąchała 2008

„Kocham Cię Łącka Ziemio” Stanisław Wąchała

to zbiór wierszy, pieśni i gadek ludowych Stanisława Wąchały (1931-2003) aktywnego działacza kultury, współorganizatora Świąt Kwitnącej Jabłoni, kierownika Szkolnego Zespołu Regionalnego „Małe Łącko”, członka Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto i zespołu „Górali Łąckich”, nauczyciela muzyki w Ognisku Muzycznym, wielokrotnie odznaczanego za swoją działalność na rzecz rozwoju kultury regionu.
Najlepszą recenzją twórczości S.Wąchały będą słowa prof. Stanisława Moryto: „Jego wiersze powstawały nie z myślą o karierze, nie dla poklasku, ale z potrzeby serca. To barwny zbiór; refleksji nad codziennością i porządkiem spraw ludzkich, to zbiór głębokich przemyśleń dotyczących życia i zachwytów nad pięknem. Można go porównać do bukietu polnych kwiatów. Bukietu, w którym nie ma dwóch takich samych kwiatów, tak jak nie ma dwóch takich samych wierszy. Potrzeba serca jest widoczna tutaj w każdym słowie, w każdej myśli, w każdej metaforze.”

 
 
 

"Z rodzinnych stron Mikołaja Zyndrama wodza z pod Grunwaldu"

2007

jest to książka wydana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej 2007r. jako wznowienie, po stu latach, książki anonimowego autora. Opisuje 500letnią rocznicę pogromu Krzyżaków pod Grunwaldem, rodzinne strony Zyndrama z Maszkowic, oświatę w parafii łąckiej, losy śp. Ks. Tomasza Pociłowskiego i ludu łąckiego oraz obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem.

 
 
 

„Monografia wsi Czarny Potok”

1971

jest to monografia opracowana przez zespół członków Koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Czarnym Potoku pod kierownictwem Franciszka Pulita, wydana przez PTTK Komisja Młodzieżowa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych w 1971r. w Warszawie.

Monografia liczy 60 stron, a informacje w niej zawarte obejmują: środowisko geograficzne (geologia, klimat, przyroda), historię (budownictwo, zabytki), kulturę ludową (etnografia, pieśni i tańce, zwyczaje, legendy), gospodarkę (ludność, rolnictwo), urządzenia socjalne i kulturalne oraz zagospodarowanie turystyczne i walory krajoznawcze.

 
 
 

"Współczująca Matka"

​ Anna Gąsior ks. Janusz Królikowski ks. Piotr Łabuda

Książka ta stanowi wydaną po raz pierwszy księgę cudów z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku. Choć w opracowaniu tym skupiono się przede wszystkim na jej wymiarze religijnym, jako udokumentowanie wiary przodków, to dzięki niej możemy poznać również codzienną obyczajowość, kulturę i język ludzi żyjących na tym terenie. Pozycja ta jest także świadectwem kultu rodzącego się z głębokiej wiary w Syna Bożego, który stając się człowiekiem, pozostaje bliski ludziom we wszystkich – wydawałby się nawet bardzo prozaicznych – sprawach, codziennych troskach i cierpieniu.

 
 
 

"Przewodnik po Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku"

Ks. Władysław Szczebak 2003

 

Przewodnik po Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Czarnym Potoku"

 to publikacja ks. Władysława Szczerbaka zawierająca informacje dotyczące kościoła, cudownego obrazu, historię sanktuarium oraz pieśni i modlitwy mszalne wraz ze zdjęciami.

 
 
 

"Jazowsko Dzieje wsi"

Grzegorz Olszewski, Nowy Sącz 2009

 

"Dzieje wsi" Grzegorz Olszewski

monografia wsi Jazowsko przedstawiająca położennie, srodowisko geograficzne, początki wsi, właścicieli Jazowska, dzieje parafii, placówki oświatowe, życie codzienne, infrastrukturę, gospodarkę, czasy wojny, kulturę, instytucje, organizacje i wiele zagadnień zwiazanych z Jazowskiem.

  
 
 

"Owocowa Dolina"

Gmina Łącko 2009

album zawierający fotografie autorstwa  Marka Strzałkowskiego powstałe w 2008r. wraz z tekstem Wojciecha Kudyby. Zdjęcia przedstawiają piękno krajobrazu Gminy Łącko w różnych porach roku, prace polowe, folklor...

 
  
 

Ziemia Łącka w fotografii XIX wieku

opr. Andrzej Urbaniec

album wydany przez Towarzystwo Miłosników Ziemi Łackiej w 2008r. zawiera unikalne fotografie z XX i XIX wieku dotyczące Łącka i ludzi zwiazanych z Ziemią Łącką.