Konkurs plastyczny „Robot mój przyjaciel”

 

Konkurs plastyczny

Robot mój przyjaciel”

 

Rok 2021 został ogłoszony rokiem Stanisława Lema, w związku z setną rocznicą jego urodzin. Lem był wielkim twórcą literatury fantastycznej, autorem ponad 60 książek, w tym „Bajki robotów”, „Solaris”, „Astronauci” czy „Szpital przemienienia”. Włączając się w obchody Roku Lema Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku ogłasza konkurs plastyczny „Robot mój przyjaciel”.

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Organizatorem konkursu „Robot mój przyjaciel” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku.

 2. Cele konkursu: promocja czytania; promowanie książek i czytelnictwa przy pomocy prac plastycznych, rozwijanie umiejętności twórczych dzieci.

 3. Uczestnikami konkursu są dzieci w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – kl. 0 – III

Kategoria II – kl. IV - VIII

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką o treści zgodnej z tematem konkursu.

 2. Każdy uczestnik robi zdjęcie wykonanej pracy wysyłając je na adres mailowy Organizatora: gbp@lacko.pl. Wraz ze zgłoszeniem należy podać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa oraz dane do kontaktu: e-mail lub telefon.

 3. Termin nadsyłania fotografii – do 31 stycznia 2021r.

 4. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb konkursu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz wyrażenie zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej i Facebooku biblioteki.

 6. Nagrody będą do odebrania w bibliotece (informacja telefoniczna).

 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i Facebooku Organizatora.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (uczestnika konkursu) jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku, 33-390 Łącko.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod.biblioteka@lacko.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe (uczestnika konkursu) przetwarzane będą w celu realizacji konkursu „Robot mój przyjaciel” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a tj. wyrażenia zgody przez uczestnika konkursu.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe (uczestnika konkursu) przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, i stanowi warunek uczestnictwa w konkursie.