"Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko"

Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku jest partnerem zadania realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku pn. "Bliżej kultury - integracyjne wyjazdy tematyczne dla mieszkańców gminy Łącko".

Polegało ono na organizacji wyjazdów tematycznych o charakterze integracyjnym, mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Łącko, dla których na co dzień dostęp jest utrudniony poprzez odległość od ośrodków miejskich dysponujących zróżnicowaną ofertą kulturalną, ale również na skutek cen jednostkowych za bilety. Informacje na ten temat były zamieszczone w placówce.W ramach realizacji zadania zaplanowano trzy wyjazdy: dwa do Krakowa - wyjazd na spektakl teatralny, wyjazd na koncert do filharmonii oraz wyjazd do kopalni soli w Wieliczce.

Koszt całkowity zadania: 18.750 zł, w tym: 15.000 zł – dofinansowanie, 3.750 zł – środki własne Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.