Świetlica Środowiskowa w Łącku

Świetlica Środowiskowa w Łącku:

poniedziałek- piątek: 11:30 - 17:30
w dni wolne od nauki (ferie, wakacje): 9:00-15:00
tel. 18 444 52 28
e-mail: u.ciesielka@lacko.pl