BIBLIOTEKA - informacje

Sprawozdanie z działalności GBP w Łącku za rok 2020

 

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2020 rok.

 Sprawozdanie z...

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

 Raport o stanie...

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku.

 Deklaracja dostępności... Czytaj więcej: Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

HISTORIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku rozpoczęła swoją działalność w 1948 roku z przeznaczeniem dla szerokiego kręgu użytkowników.  Funkcję kierownika GBP w Łącku pełniła najpierw pani Teresa Arendarczyk, potem pani Zofia Pyrdoł, po niej pani Krystyna Majerska, a od kwietnia 2007 Katarzyna Gromala. Biblioteka znajdowała się w budynku Urzędu Gminy na parterze. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku.

HISTORIA Czytaj więcej: HISTORIA

FILIA GBP W JAZOWSKU

Filia GBP w Jazowsku mieściła się w centrum Jazowska w budynku komunalnym. Bibliotekę tę przez 27 lat prowadziła pani mgr Grażyna Słowik a od 2010r. kieruje nią pani Maria Najduch. Co roku rejestruje się tam ok. 250 czytelników.

FILIA GBP W JAZOWSKU Czytaj więcej: FILIA GBP W JAZOWSKU

FILIA GBP W OBIDZY

Filia w Obidzy mieściła się w budynku sklepu GS przy kościele, gdzie prowadzili ją początkowo pani Wanda Paluch, potem pan Antoni Paluch, a po nim pani Barbara Szczepaniak, która kieruje biblioteką po dzień dzisiejszy. Obecnie Biblioteka znajduje się w dawnym budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 (Obidza-Krupówki). Pomimo może niezbyt dobrego usytuowania biblioteki co roku rejestruje się tam około 150 czytelników.

FILIA GBP W OBIDZY Czytaj więcej: FILIA GBP W OBIDZY

FILIA GBP W WOLI KOSNOWEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku początkowo miała jedną z filii w Zabrzeży, potem przeniesiono ją do Zagorzyna, a następnie do Woli Kosnowej, gdzie prowadziła ją pani Małgorzata Jaśkaniec. Biblioteka mieściła się w jednym z trzech kontenerów należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku. W styczniu 2016 roku została przeniesiona do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagorzynie. Obecnie prowadzi ją pani Aneta Mikołajczyk-Kurzeja. Z biblioteki tej korzystają głównie mieszkańcy Woli Kosnowej, Woli Piskulinej i Zagorzyna w liczbie ok. 200 czytelników rocznie.

FILIA GBP W WOLI KOSNOWEJ Czytaj więcej: FILIA GBP W WOLI KOSNOWEJ
1 2
następna