BIBLIOTEKA - informacje

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku.

 

 Deklaracja dostępności... Czytaj więcej: Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

Informacja o godzinach otwarcia.

Drodzy Czytelnicy

Informujemy, że w piątek (12 Listopada)

Biblioteka w Łącku

będzie czynna od godz. 9.00 do godz. 14.00

a filie biblioteczne będą nieczynne

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIE

 Informacja o godzinach...

Informacja o godzinach otwarcia - Filia w Jazowsku

Filia  w Jazowsku, z powodu zaplanowanego urlopu, od 19 lipca do 31 lipca  będzie otwarta w następujące dni:

20.07 (wtorek) od 13;00  do 18:00

21.07 (środa) od 13:00 do 18:00

27.07 (wtorek ) od 13:00 do 18:00

28.07 (środa)  od 13:00 do 18:00

 Informacja o godzinach... Czytaj więcej: Informacja o godzinach otwarcia - Filia w Jazowsku

Informacja o godzinach otwarcia.

W związku z Obchodami Dnia Bibliotekarza w Przysietnicy dnia 16.06.2021r.  Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku czynna od 8.30 do 12.00

 Informacja o godzinach...

Sprawozdanie z działalności GBP w Łącku za rok 2020

 

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku za 2020 rok.

 Sprawozdanie z...

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

 Raport o stanie...

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku.

 Deklaracja dostępności... Czytaj więcej: Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

HISTORIA

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku rozpoczęła swoją działalność w 1948 roku z przeznaczeniem dla szerokiego kręgu użytkowników.  Funkcję kierownika GBP w Łącku pełniła najpierw pani Teresa Arendarczyk, potem pani Zofia Pyrdoł, po niej pani Krystyna Majerska, a od kwietnia 2007 Katarzyna Gromala. Biblioteka znajdowała się w budynku Urzędu Gminy na parterze. Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku.

HISTORIA Czytaj więcej: HISTORIA