Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku odwiedzili GBP

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku wraz z panią Marzeną
Pikułą odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku aby zapoznać
się z twórczością Marii Konopnickiej.