Tydzień Bibliotek

Moja Twoja Nasza Biblioteka!

XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

8 - 15 maja 2023

 

Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek organizowana od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Ma ona na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Każda edycja programu przebiega pod innym hasłem, wybieranym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Tegoroczne to:Moja Twoja Nasza Biblioteka!

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek. 10 maja w ramach Grupy Dyskusyjnej „Senior+Książka” w Klubie Seniora w Łącku odbyło się spotkanie poświęcone książce psychoterapeutycznej „Człowiek w poszukiwaniu sensu” Viktora E. Frankla. Dziękujemy Pani Lucynie Prostko, która pomogła nam się zagłębić w temat  logoterapii oraz wszystkim seniorom, którzy włączyli się w dyskusję. Spotkanie zaowocowało stworzeniem planszy z cytatami, które wywarły na uczestnikach największe wrażenie.

11 maja pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku uczestniczyli w obchodach Powiatowego dnia Bibliotekarza, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie. Nagrodą Starosty Nowosądeckiego za swoją długoletnią działalność została odznaczona m.in. Barbara Szczepaniak prowadząca Filię w Obidzy. Było to dodatkowe uhonorowanie, które zbiegło się z 35-leciem pracy pani Basi.

15 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku zorganizowano spotkanie czytelnicze dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szczereżu. Czekała na nie ”chora” (zniszczona) książka leżąca w łóżeczku. Dzieci wysłuchały listu, w którym książka uskarżała się na złe traktowanie, potem miały za zadanie odnaleźć pochowane między książkami zakładki, na których były wypisane zasady właściwego obchodzenia się z książkami i prawidłowego czytania. Wysłuchały też książki czytanej przez kierownika biblioteki. Spotkanie zakończyło się zabawą „Prawda czy fałsz?”.