Spotkanie na temat historii Łącka i okolic.

W poniedziałek 20 marca w lokalu Klubu Seniora w Łącku odbyło się spotkanie na temat historii Łącka i okolic zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy Łącko przez łącki Klub Seniora i Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku. Salę wypełnili po brzegi mieszkańcy Gminy Łącko, a także uczniowie Szkoły Podstawowej w Łącku wraz z panią dyr. Elżbietą Słabaszewską. Prelekcję dla tak licznie zgromadzonej publiczności wygłosił pan Zbigniew Czepelak, który w sposób niezwykle interesujący opowiedział o początkach i istotnych momentach historii gminy i dziejach parafii osadzając wydarzenia lokalne w szerszym kontekście historycznym. Przedstawione zostały pokrótce także zasługi m. in. św. Kingi i łąckich proboszczów dla Ziemi Łąckiej oraz ich wkład w rozwój regionu. Ufamy, że popularyzacja wiedzy na temat nie zawsze oczywistych faktów z przeszłości naszej małej ojczyzny pomoże nam jako spadkobiercom historii naszych przodków, tym bardziej ukochać ziemię na której żyjemy.