Powiatowy Dzień Bibliotekarza Grybów 2023

Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Bibliotekarza odbyły się 11 maja w Miejskim Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie. Spotkanie otwarła i poprowadziła dyrektor MCKCiE - Aneta Galeja-Ligęza.

Wspólne świętowanie swoją obecnością uświetnili m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, radna powiatowa Anna Radzik, burmistrz Grybowa Paweł Fyda, wójt gminy Grybów Jacek Migacz, dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Monika Jackowicz-Nowak oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Bożena Mynarek.

Swój program słowno – muzyczny wykonały dla nas dzieci z grybowskiego przedszkola.

Dyrektor PiMGBP im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Monika Jackowicz-Nowak powitała licznie zgromadzonych bibliotekarzy powiatu nowosądeckiego, dziękując wszystkim za zaangażowanie i kreatywny wkład w życie bibliotek. Przedstawiła działalność, przeprowadzone projekty i osiągnięcia PiMGBP w Starym Sączu we współpracy z bibliotekami powiatowymi.

Wśród szczególnie zaangażowanych bibliotekarzy, którzy otrzymali nagrody z rąk starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego znalazła się pani Barbara Szczepaniak z Gminnej Biblioteki Publicznej u Łącku Filia w Obidzy, która świętowała także 35- lecie pracy na stanowisku bibliotekarza. Burmistrz Grybowa Paweł Fyda uhonorował pracowników bibliotek pamiątkowaą statuetką i dyplomem w podziękowaniu za ich pracę.

Ostatnim punktem programu był wykład dr Żanety Kubic z Muzeum UJ – Collegium Maius. pt. „Bibliotekarz w świecie metawersów i sztucznej inteligencji – wirtualne możliwości, realne wyzwania”.

Fot. Rafał Kubik, Maria Olszowska, Alina Krawczyk