Lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zarzeczu

We wtorek 7 października dwie grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu wraz z opiekunkami przybyły z wizytą do naszej biblioteki. Z samego rana w lekcji bibliotecznej uczestniczyły dzieci z zerówki i klas 1-3. Po zapoznaniu się z zasadami korzystania z księgozbioru i wysłuchaniu fragmentu książki pt. „Prawda czy fałsz” przyszedł czas na zabawę polegającą na odszukaniu ukrytych między książkami zakładek oraz poszukiwaniu „słodkiego skarbu”. Przed południem natomiast gościliśmy drugą grupę uczniów z Zarzecza, tym razem z klas 4-5, którzy dowiedzieli się czym są prawa autorskie i jakie jest ich zastosowanie. Uczniowie wspólnie zastanawiali się też nad kolejnymi etapami powstawania książki.