Grupa Dyskusyjna "Senior+Książka"

Grupa Dyskusyjna "Senior+Książka" powstała w ramach współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku wraz z Klubem Seniora w Łącku uczestniczyła w akcji Narodowego czytania "Ballad i Romansów" Adama Mickiewicza. Serdecznie dziękujemy wszystkim seniorom za ogromne zaangażowanie.