Zarzecze

Zarzecze (360 - 780 m. n.p.m,) Centrum wsi położone na rozległej, prawobrzeżnej terasie brzegowej Dunajca. Pojedyncze małe przysiółki powstały na południowych i zachodnich stokach Pasma Radziejowej Beskidu Sądeckiego (Wierchy, Boskowiec, Załazie, Wyrobiska, Palenice).

 Początków osadnictwa należy szukać w II połowie XIII w., kiedy to Zarzecze należało do starosądeckiego klucza wsi klasztornych. W 1673 r. po zwycięstwie Jana Sobieskiego pod Chocimiem, osadzono w Zarzeu jeńców tureckich. Oni to, według tradycji, pierwsi rozpoczęli uprawiać ziemniaki.

Dziś na ziemi łąckiej nazwisko "Turek" należy do bardzo popularnych. Kilku z nich w XIX w. studiowało na Uniwersytecie Jagiellońskim, co w owym czasie było ewenementem. * We wsi wiele domów letniskowych, zbudowanych przez mieszkańców Warszawy, Krakowa, Tarnowa, a nawet Niemiec. Liczne sklepy spożywcze, gospodarstwa agroturystyczne i szkoła podstawowa.

Zarzecze liczy 526 mieszkańców /wg stanu na 01.12.2016/

Podziel się: