Zarzecze

Zarzecze (360 - 780 m. n.p.m,) Centrum wsi położone na rozległej, prawobrzeżnej terasie brzegowej Dunajca. Pojedyncze małe przysiółki powstały na południowych i zachodnich stokach Pasma Radziejowej Beskidu Sądeckiego (Wierchy, Boskowiec, Załazie, Wyrobiska, Palenice).

 Początków osadnictwa należy szukać w II połowie XIII w., kiedy to Zarzecze należało do starosądeckiego klucza wsi klasztornych. W 1673 r. po zwycięstwie Jana Sobieskiego pod Chocimiem, osadzono w Zarzeczu jeńców tureckich. Oni to, według tradycji, pierwsi rozpoczęli uprawiać ziemniaki.

Dziś na ziemi łąckiej nazwisko "Turek" należy do bardzo popularnych. Kilku z nich w XIX w. studiowało na Uniwersytecie Jagiellońskim, co w owym czasie było ewenementem. * We wsi wiele domów letniskowych, zbudowanych przez mieszkańców Warszawy, Krakowa, Tarnowa, a nawet Niemiec. Na obszarze miejscowości funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne.

Zarzecze liczy 547 mieszkańców /wg stanu na 31 grudnia 2021/.

Zdjęcie 1 Zarzecze
Zdjęcie 2 Zarzecze
Zdjęcie 3 Zarzecze
Zdjęcie 4 Zarzecze
Zdjęcie 5 Zarzecze
Zdjęcie 6 Zarzecze
Zdjęcie 7 Zarzecze - rzeka Dunajec
Zdjęcie 8 Zarzecze - rzeka Dunajec
Zdjęcie 9 Zarzecze - rzeka Dunajec
Zdjęcie 10 Zarzecze - rzeka Dunajec
Zdjęcie 11 Cmentarz choleryczny w Zarzeczu