Orkiestra Dęta im. T. Moryto

Powstała w 1946 r. w pobliskim Czerncu z inicjatywy Tadeusza Moryto, który został również jej dyrygentem. Na początku borykała się z wieloma problemami, z których największymi były brak miejsca do odbywania prób oraz niewielka ilość instrumentów.

Po pokonaniu tych trudności rozpoczęły się intensywne próby w sierpniu 1957 r. Od tej pory Orkiestra Dęta należy do ścisłej czołówki najlepszych amatorskich orkiestr działających na terenie Sądecczyzny. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów i przeglądów.

Orkiestra wykonuje niezwykle zróżnicowany repertuar: począwszy od muzyki poważnej poprzez ludową do rozrywkowej. Prezentuje się w oryginalnych strojach górali białych, a dyryguje nią od 1988 r. Stanisław Strączek. Orkiestra uczestniczy w wielu imprezach w kraju za granicą, uświetnia uroczystości regionalne, państwowe i kościelne na terenie zarówno gminy, jak i powiatu.

więcej informacji: www.orkiestra.lacko.pl

Podziel się: