Orkiestra Dęta im. T. Moryto

Powstała w 1946 r. w pobliskim Czerncu z inicjatywy Tadeusza Moryto, który został również jej dyrygentem. Na początku borykała się z wieloma problemami, z których największymi były brak miejsca do odbywania prób oraz niewielka ilość instrumentów.

Po pokonaniu tych trudności rozpoczęły się intensywne próby w sierpniu 1957 r. Od tej pory Orkiestra Dęta należy do ścisłej czołówki najlepszych amatorskich orkiestr działających na terenie Sądecczyzny. Jest laureatką ogólnopolskich konkursów i przeglądów.

Orkiestra wykonuje niezwykle zróżnicowany repertuar: począwszy od muzyki poważnej poprzez ludową do rozrywkowej. Prezentuje się w oryginalnych strojach górali białych, a dyryguje nią od 1988 r. Stanisław Strączek. Orkiestra uczestniczy w wielu imprezach w kraju za granicą, uświetnia uroczystości regionalne, państwowe i kościelne na terenie zarówno gminy, jak i powiatu.

więcej informacji: www.orkiestra.lacko.pl

Zdjęcie 1 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 2 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 3 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 4 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 5 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 6 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 7 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 8 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 9 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 10 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 11 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 12 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto - występ w Amfiteatrze na Górze Jeżowej
Zdjęcie 13 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 14 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 15 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto
Zdjęcie 16 Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto