Kadcza

Kadcza położona jest na lewym brzegu Dunajca na wys. ok. 328m. n.p.m. oraz z kilkunastoma domostwami po prawej stronie rzeki w przysiółku "Zawodzie". Na jej obecnym terenie utrzymywały się liczne stawy zasilane przez tzw. Potok Kadecki wypływający spod Szczereża. W otaczających je szuwarach lęgło się liczne ptactwo brodzące jak kaczki - stąd powstała nazwa Kadcza (dawniej Kaczcza).

Należała ona od XIV w. do klucza gołkowickiego. Było w nim 11 sołectw. Gdy w 1932 r. utworzono w Starym Sączu gminę zbiorczą, należała do niej i Kadcza. W latach 50. przeszła do założonej Gromadzkiej Rady w Gołkowicach, później do Gromadzkiej Rady w Jazowsku. Natomiast od podziału administracyjnego w latach 70. należy do gminy Łącko.

W latach 80. w przysiółku "Tłuczki" wybudowano kaplicę jako obiekt, w którym odbywają się okolicznościowe nabożeństwa. Obecnie Kadcza liczy 1078 mieszkańców /wg stanu na 01.12.2016/. Gospodarstwa rolne są rozdrobnione i zajmują się tradycyjną produkcją, natomiast w przysiółku i "Działy" znajdują się kilkuhektarowe wzorcowe sady jabłoniowe oferujące nowoczesne odmiany smakowe.

W Kadczy mieszkał i tworzył Józef Niemiec, którego obrazy ukazują piękno Ziemi Łąckiej, aktualnie maluje również jego wnuczka. Położenie wsi sprzyja długim spacerom brzegiem Dunajca, skąd rozciągaja się widoki na Beskid Sądecki.

 Obecnie /wg stanu na 31 grudnia 2021/ Kadcza liczy 1118 mieszkańców.

Zdjęcie 1 Kadcza
Zdjęcie 2 Kadcza
Zdjęcie 3 Kadcza
Zdjęcie 4 Kadcza
Zdjęcie 5 Kadcza