GLKS Zyndram Łącko

Już w 1946 roku jeszcze niezorganizowana młodzież łącka utworzyła sekcję piłki siatkowej rozgrywając spotkania między sobą na prowizorycznym boisku przy domu parafialnym. Niedługo potem zaczęto grywać w piłkę nożną. Treningi i mecze odbywały się na łąkach nad Dunajcem. Pod koniec 1947 roku wyłania się klub sportowy o nazwie KS "Zyndram". Młodzież z własnej inicjatywy powołuje zarząd klubu w składzie: Bucyk Jan, Bogucki Wiesław, Wiatr Henryk, Mozdyniewicz Czesław i Franczyk Marceli. W tym samym roku zakupiono przeznaczony na boisko sportowe za symboliczną złotówkę. W późniejszych latach powstały sekcje szachowe i tenisa stołowego.


Zyndram-L

 

W roku 1951 z okazji Święta Ludowego rozegrano mecz piłki nożnej z II drużyną Sandecji Nowy Sącz zakończony rezultatem 1:2.

Zespół sportowy "Łąckowianka" - taką nazwę przyjął w latach 50-tych - działał ze zmiennym szczęściem. Likwidacji ulegały kolejne sekcje z wyjątkiem sekcji piłkarskiej. Z chwilą, gdy boisko sportowe przeznaczono na bazę SKR; działalność "Łąckowianki" zamarła. Ożywienie działalności LZS nastąpiło w latach 60-tych, gdy klubem kierował Józef Kaczor. Był on działaczem, trenerem i duszą całego zespołu. Gdy w 1970 roku Kaczor przeniósł się do pracy w Nowym Sączu nastąpiła kolejna przerwa w działalności Klubu aż do 1972r.

W 1973r. został wybrany nowy zarząd. Prezesem został Eugeniusz Baziak, a gospodarzem Jan Adamczyk. Rok później, po rezygnacji Eugeniusza Baziaka, nowym prezesem Klubu zostaje Henryk Dybiec, sekretarzem Maria Siekierka, natomiast gospodarzem Stanisław Dybiec. W 1948r. założono sekcję juniorów i trampkarzy Największe sukcesy zaczęto odnosić gdy działali Kazimierz Arendzrczyk, Henryk Dybiec, Janusz Klag, Stanisław Dybiec oraz trenerzy: Stanisław Lesiak i Andrzej Siekierka.

W 1980r. zarząd podał się do dymisji głównie z powodu braku porozumienia z zarządem Gminy w sprawach budowy boiska sportowego. Nowymi prezesami byli kolejno: Józef Wnęk, Jan Dybiec, Adam Cebula oraz Władysław Adamczyk. Były to jednak lata złe dla klubu. Członkowie odchodzili z braku sprzętu oraz braku zainteresowania ze strony władz gminy rozwojem sportu. Istnienie klubu stanęło pod dużym znakiem zapytania. Drużyna zajmowała ostatnie miejsce w klasie "C", a teren gdzie znajdowało się boisko miał zostać przeznaczony na działki budowlane.

Stanisław Myjak, sędzia piłkarski i były zawodnik Zyndrama, widząc niebezpieczeństwo całkowitego rozpadu Klubu, zaczął szukać nowych ludzi, aby odbudować LZS. Efektem było powołanie w 1996r. nowego zarządu, w którym prezesem został Henryk Dybiec, sekretarzem Stanisław Piksa, skarbnikiem Wojciech Piksa, a gospodarzem Stanisław Dybiec. Przyniosło to również pierwsze miejsce w klasie "C" i awans do wyższej klasy rozgrywek.

Na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu przyjęto uchwały takie, jak:

  1. Zmiana nazwy; od tej pory GLKS Zyndram Łącko,
  2. Opracowanie statutu,
  3. Uzyskanie osobowości prawnej,
  4. Rejestracja w sądzie,
  5. Wykup terenu na poszerzenie boiska sportowego,
  6. Stworzenie minimum zaplecza socjalnego.


Z podjętych uchwał do końca roku zrealizowano trzy, dzięki zaangażowaniu takich osób jak prezes Henryk Dybiec, wójt Franciszek Młynarczyk oraz wsparciu sponsorów.

Pod koniec sierpnia 1997r. ukończono budowę stadionu i szatni. 16 IX 1997r. odbyło się uroczyste poświęcenie stadionu, podczas którego OZPN odznaczył Henryka Dybca Srebrną Odznaką oraz Brązową Odznaką Stanisława Dybca.

W 1998r. został powołany nowy zarząd: prezes - Henryk Dybiec, vice-prezes - mgr. Stefan Pogwizd, skarbnik - Wojciech Piksa, gospodarz - Stanisław Dybiec, członkami zarządu zostali: Tadeusz Faron, Tomasz Dąbrowski, Alojzy Bulanda, Jan Duda.
4 października tego roku obchodzono 50-lecie GLKS Zyndram Łącko. Klub został wyróżniony "Złotą Odznaką Rady Głównej LZS-u" za 50-lecie swojej działalności oraz okolicznościowym dyplomem.

oficjalna strona internetowa: www.zyndram.lacko.pl