Hala Widowiskowo-Sportowa

Hala Widowiskowo Sportowa w Łącku
Łącko 867

tel. 882 159 609

Więcej informacji na stronie: www.hala.lacko.pl

halasportowalacko@wp.pl

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.


Całkowity koszt wyniósł 11 071 524,15 zł; w tym:

  • 2 910 611,73 zł - 26,29 % to środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach MRPO, 
  • 3 137 810,96 zł - 28,34 % środki Powiatu Nowosądeckiego,
  • 5 023 101,46 zł - 45,37 % środki własne Gminy Łącko.
 


ue

 
Zdjęcie 1 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Zdjęcie 2 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Zdjęcie 3 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Zdjęcie 4 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Zdjęcie 5 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Zdjęcie 6 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Zdjęcie 7 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Zdjęcie 8 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Zdjęcie 9 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku
Zdjęcie 10 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku