Jabłka Łąckie

W dniu 10 października 2005 roku na Listę Produktów Tradycyjnych zostały wpisane w kategorii Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie): "Jabłka łąckie" (woj.małopolskie).

jab


Opis produktu:

 1. Nazwa produktu: Jabłka łąckie     
 2. Rodzaj produktu: Orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie)
 3. Charakterystyka produktu rolnego:
   
 • Wygląd (zewnętrzny i na przekroju):
  Wygląd zewnętrzny jest uzależniony od cech danej odmiany. Dla jabłek łąckich charakterystyczny jest większy rumieniec, który pokrywa większą część owocu. Niektóre z odmian mają nalot woskowy.
     
 • Kształt (zewnętrzny i na przekroju):
  Kuliste, kulisto-spłaszczone, kulisto-wydłużone, kulisto-stożkowe, dzwonkowate, walcowate, owalne, piegowate, gruszkowate.
         
 • Wielkość:
  Poprzeczna średnica owocu, mierzona w najszerszym miejscu, jest zależna od odmiany i w warunkach Łącka wynosi 4,5 - 9 cm
   
 • Barwa (zewnętrzna i na przekroju):
  Barwa zasadnicza charakterystyczna dla danej odmiany, a rumieniec wyraźnie mocniejszy od jabłek pochodzących z innego regionu.

 • Konsystencja, „wrażenie w dotyku”:
  Konsystencja miąższu jest zależna od odmiany. Może przybierać postać kruchą, średniozwięzłą lub ścisłą. Wszystkie odmiany są również o konsystencji drobnoziarnistej, gruboziarnistej.

 • Smak i zapach:
  Wyrazisty smak i specyficzny, głęboki zapach. Większość owoców uzyskiwanych w rejonie Łącka cechuje się wyjątkową soczystością i aromatem.

 

Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego:

Łąckie sadownictwo ma wieloletnią tradycję. Jak wynika z przekazów historycznych uprawa owoców znana była już w XII wieku. Suszone jabłka spławiano Dunajcem do Wisły i dalej do Gdańska, skąd były transportowane drogą wodną do innych krajów Europy. Sady łąckie są także wymieniane w dokumentach z XVI w. jako ogrody folwarczne i parafialne. W XVII i XVIII w. sady jabłoni i śliw na tych terenach były już bardzo duże. Protokoły z 1698 r. informują m.in., że część chałupników miała obowiązek zbierania owoców i dostarczania ich do dworu w ramach prac pańszczyźnianych.
 
Wyrazisty smak i zapach jabłka łąckie zawdzięczają mikroklimatowi Kotliny Łąckiej. Większość owoców uzyskiwanych w rejonie Łącka cechuje się wyjątkową soczystością i aromatem. Kształt owoców zależy od poszczególnej odmiany. Ich rumieniec jest wyraźnie mocniejszy od jabłek pochodzących z innego regionu. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi oraz ukształtowaniu terenu rdzawienie owoców jest stosunkowo małe. Większość sadów znajduje się na stokach o nachyleniu około 15 stopni, co stwarza najkorzystniejsze rozłożenie rocznych temperatur.


Historyczne etykiety śliwowicy:
www.sliwowica.net/galeria_etykiety.html

Zdjęcie 1 Jabłka Łąckie
Zdjęcie 2 Jabłka Łąckie
Zdjęcie 3 Jabłka Łąckie
Zdjęcie 4 Jabłka Łąckie
Zdjęcie 5 Jabłka Łąckie
Zdjęcie 6 Jabłka Łąckie
Zdjęcie 7 Jabłka Łąckie
Zdjęcie 8 Jabłka Łąckie