Folklor

Podziel się:

Orkiestra Dęta im. T. Moryto

Jest laureatką ogólnopolskich konkursów i przeglądów. Orkiestra wykonuje niezwykle zróżnicowany repertuar: począwszy od muzyki poważnej poprzez ludową do rozrywkowej. Prezentuje się w oryginalnych strojach górali białych, a dyryguje nią od 1988 r. Stanisław Strączek.

Górale Łąccy

Na podstawie istniejących, spisanych historii zespołu można stwierdzić, że w latach 1931/32 istniała grupa ludowych grajków, działających "pod opieką" Michała Piksy, propagująca nasz region poprzez muzykę.

Małe Łącko

Zespół został założony w 1952 r. Działa przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku. W ciągu wieloletniej działalności u najmłodszych mieszkańców Łącka rozwija zamiłowanie do bogatego folkloru, pięknej muzyki i tańca