LKS Budowlani Jazowsko

Projekt zorganizowania LKS w Jazowsku pojawił się w roku 1970. Wobec przychylności działaczy powstał w Jazowsku Ludowy Zespół Sportowy Budowlani. Borykał się on jednak z problemami natury finansowej. GRN nie była w stanie mu pomóc, toteż zwracała się do zakładów pracy o dofinansowanie drużyny sportowej. W 1975 r. opiekę nad tym zespołem roztoczył WZURiB.

Postacią zasłużoną dla osiągnięć sportowych w Jazowsku był Jan Owsianka (urodzony w roku 1954). Zabiegał w latach 80. o budowę boiska sportowego i  finansowanie LKS przez zakłady pracy. Został odznaczony Złotą Odznaką LKS. Zmarł w roku 1991.

Obecnie LKS Jazowsko jest uczstnikiem rozgrywek organizowanych przez Okręgowy Zarząd Piłki Nożnej w Nowym Sączu w klasie A.

Klub posiada boisko, wokół którego w 2007 roku wykonano solidną, wysoką siatkę, odgradzającą jego obszar od głównej szosy. LKS ma ponadto boisko treingowe. 19 maja 2009 r. oddano do użytku boiska wybudowane przy granicy z Kadczą. Obiekt powstał w ramach programu "Orlik 2012". Cały teren dwóch boisk jest oświetlony i monitorowany, co pozwala na korzystanie ze sztucznej murawy nawet po zmroku. Z kolei w roku 2011 oddano do użytku szatnię zlokalizowaną przy murawie głównej LKS, która powstała dzięki dofinansowaniu w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 

jazowsko


Zarząd LKS Budowlani Jazowsko:

Prezes klubu - Adam Groński
Wiceprezes -
Leszek Kołodziej
Skarbnik -
Rafał Burchel
Sekretarz -
Wojciech Burchel

Trener kadry zawodników - Łukasz Zwoliński

Zawodnicy:

 1. Kamil Florian
 2. Paweł Seruga
 3. Sebastian Hebda
 4. Tomasz Bieniek
 5. Rafał Burchel
 6. Grzegorz Proński
 7. Grzegorz Słowik
 8. Marcin Zyzak
 9. Marcin Bugajski
 10. Rafał Gromala
 11. Rafał Majerski
 12. Paweł Winiarski
 13. Wojciech Burchel
 14. Sławomir Gromala
 15. Grzegorz Kałuziński
 16. Waldemar Lizoń
 17. Sebastian Majerski
 18. Jakub Miechurski
 19. Szymon Porębski
 20. Wojciech Łazarz
 21. Karol Klimek
 22. Krzysztof Mółka
 23. Krzysztof Twardowski