Wola Piskulina

Malownicza wieś Wola Piskulina oddalona jest 5 km od Łącka, położona jest u podnóża Modyni. Jej najwyższe wzniesienie to Okrąg (610 m n.p.m.). Wieś otoczona jest pasmami lasów, a w nich duża ilość jagód i obfity wysyp grzybów zachęcają do wędrówek.

Czyste powietrze jak i piękny krajobraz ukazujący pola uprawne, sady i łąki zachwyca i przyciąga coraz więcej turystów. Położenie wsi w obszarze łagodnych wzniesień stwarza świetne warunki do wypoczynku, jak również do uprawiania turystyki pieszej/rowerowej lub konnej.

W Woli Piskulinej znajduje się kościół parafialny pw.  Niepokalanego Serca Najświętrzej Maryi Panny.

Wola Piskulina liczy 422 mieszkanców /wg stanu na 31 grudnia 2021/.

Zdjęcie 1 Wola Piskulina
Zdjęcie 2 Wola Piskulina
Zdjęcie 3 Wola Piskulina
Zdjęcie 4 Wola Piskulina
Zdjęcie 5 Wola Piskulina
Zdjęcie 6 Wola Piskulina
Zdjęcie 7 Wola Piskulina