Łazy Brzyńskie

Wieś, malowniczo położona na rozległym (340 960m. n.p.m.), północnym stoku Prehyby (1175 m) i Skałki (1168 m). Nazwa wsi "Łazy" wywodzi się od uzyskanego w drodze karczunku terenu, na którym osiedlili się przodkowie obecnych mieszkańców.

W latach międzywojennych połączono Łazy z sąsiednią wsią Brzyna i utworzono miejscowość o dwuczłonowej nazwie "Łazy Brzyńskie". Dziś wieś jest samodzielnym sołectwem. Bardzo trudna dostępność komunikacyjna spowodowała, że elektryfikacji wsi dokonano oraz pierwszy telefon (u sołtysa) założono dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych. Wówczas też do Łazów Brzyńskich dołączono Zawodzie Kadeckie i Las Kadecki.

Od roku 1980 nastąpił dynamiczny rozwój gospodarczy wsi doprowadzono drogę o nawierzchni bitumicznej, do każdego gospodarstwa doprowadzono wodociąg. Dziś do wsi dojeżdża autobus PKS. We wsi bardzo prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, prowadzące regionalną kuchnię, gotujące starodawne potrawy, a w gościnnych progach sołtysa każdy turysta jest częstowany "łazowską nalewką". Przez wieś prowadzi zielony szlak turystyczny, łączący Jazowsko z Prehybą.

Do atrakcji turystycznych należy m.in.:

  • stara kapliczka z rzeźbą uwiązanego u słupa Chrystusa, wg legendy przyniesioną przez Dunajec podczas powodzi,
  • skała upamiętniająca tragiczną śmierć sołtysa wsi Łazy podczas II Wojny Światowej,
  • "Kamień św. Kingi" - ostaniec skalny piaskowca magurskiego pod szczytem Skałki gdzie, wg legendy odpoczywała pierwsza księżna starosądeckiego klasztoru, chodząc często przez Łazy Brzyńskie do Pienin. Dziś te skały zwane są też "tronami św. Kingi".


Miejscowość Łazy Brzyńskie liczy /wg stanu na 31 grudnia 2021/ 497 mieszkańców.

Zdjęcie 1 Łazy Brzyńskie
Zdjęcie 2 Łazy Brzyńskie
Zdjęcie 3 Łazy Brzyńskie
Zdjęcie 4 Łazy Brzyńskie
Zdjęcie 5 Łazy Brzyńskie
Zdjęcie 6 Łazy Brzyńskie
Zdjęcie 8 Łazy Brzyńskie