Szczereż

Szczereż to mała miejscowość usytuowana widowiskowo, do której prowadzi malownicza trasa zarówno rowerowa (z Jazowska) jak i autobusowa. Szczereż podobnie jak sąsiadujący z nim Czarny Potok pod względem etnograficznym należy do tzw. "regioniku potockiego", balansującego na pograniczu górali białych (od Łącka) i Lachów.

Szczereż liczy 579 mieszkańców /wg stanu na 31 grudnia 2021/.

Ze Szczereża rozciąga się urokliwa panorama na leżący poniżej Czarny Potok.

W centralnym miejscu wsi znajduje się kaplica pod wezwaniem św. Józefa. Miejscowi gospodarze zapraszają pod swój dach do skosztowania owoców z licznych sadów znajdujących się na terenie tej miejscowości.


Panorama Szczereża


Zdjęcie 1 Szczereż
Zdjęcie 2 Szczereż
Zdjęcie 3 Szczereż
Zdjęcie 4 Szczereż
Zdjęcie 5 Szczereż
Zdjęcie 6 Szczereż
Zdjęcie 7 Szczereż
Zdjęcie 8 Szczereż
Zdjęcie 9 Szczereż
Zdjęcie 10 Szczereż
Zdjęcie 11 Szczereż
Zdjęcie 12 Szczereż
Zdjęcie 13 Szczereż