Wola Kosnowa

Wola Kosnowa Wieś leży w okolicy podgórskiej na wys. ok. 420m. n.p .m. nad potokiem Czarna Woda uchodzącym pod Łąckiem do Dunajca. Graniczy od południa z Zagorzynem, od zachodu ze Zbludzą i wschodu z Kicznią. Źródła historyczne podają, że należała do ss. klarysek ze Starego Sącza. Według Jana Długosza w XIV w. powstało sołectwo (wieś lokowana na prawie niemieckim) należące do klucza łąckiego, który tworzyło 17 wsi. Przetrwało do XVII w. W 1698 r. Sołectwo podzielono między chłopów. W okresie zaborów doszło do dalszych podziałów ziemi.
 
Obecnie wieś liczy 776 mieszkańców /wg stanu na dzień 31 grudnia 2021/. Zajmują się oni przeważnie rolnictwem. Przez Wolę Kosową prowadzi szlak turystyczny na Modyń (1029 m.n.p.m.) Malownicza wieś Wola Piskulina oddalona jest 5 km od Łącka, położona jest u podnóża Modyni. Jej najwyższe wzniesienie to Okrąg (610m.n.p.m.). Wieś otoczona jest pasmami lasów, a w nich duża ilość i obfity wysyp grzybów zachęcają do wędrówek. Czyste powietrze jak i piękny krajobraz ukazujący pola uprawne, sady i łąki zachwyca i przyciąga coraz więcej turystów. Położenie wsi w obszarze łagodnych wzniesień stwarza świetne warunki do wypoczynku, jak również do uprawiania turystyki pieszej/rowerowej lub konnej.

Zdjęcie 1 Wola Kosnowa
Zdjęcie 2 Wola Kosnowa
Zdjęcie 3 Wola Kosnowa
Zdjęcie 4 Wola Kosnowa
Zdjęcie 5 Wola Kosnowa
Zdjęcie 6 Wola Kosnowa
Zdjęcie 7 Wola Kosnowa
Zdjęcie 8 Wola Kosnowa