Czarny Potok

Położony w dolinie Czarnego Potoku (dopływu Jastrzębi), na stokach Czarnego Lasu (650m. n.p.m.) i Gródka. Ze szczytu Czarnego Lasu roztacza się szeroka panorama na Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy, Gorce i Tatry.

We wsi znane są, odkryte w przeszłości, nie zagospodarowane źródła wody mineralnej, szczawy chlorkowe sodowej z zawartością jodu i siarki. Początki wsi sięgają XIII w., kiedy to założono parafię pod wezw. św. Marcina. Wieś była własnością biskupa krakowskiego, a później w posiadaniu rodów szlacheckich: Pielszów, Rogowskich, Wielogłowskich, Waligórskich i Reklewskich.

Na wzgórzu Gródek, dziś porosłym brzozowym lasem, tradycja lokuje rycerski gródek wczesnośredniowieczny. W terenie, od strony pd - zach. można odszukać skąpe resztki wałów ziemnych. Jest kościół parafialny, drewniany z 1755 r. bez wyraźnych cech stylowych, konstrukcji zrębowej, jednonawowy, z prezbiterium zakończonym wielobocznie. Znajdujące się od strony pd. kaplica i dzwonnica zostały dobudowane w latach 1904-1906. W tęczy znajduje się późnobarokowy krucyfiks. Ołtarz główny rokokowo-klasycystyczny (1799 r.), z dwiema późnorenesansowymi kolumnami ze starego ołtarza. W ołtarzu znajduje się malowana na desce (1648 r.) pieta przedstawiająca Matkę Boską Bolesną ("Czarnopotocka Madonna") - obraz łaskami słynący od XVII w. W 1999 r. dokonano koronacji obrazu, koronami ze złota i kamieni szlachetnych, poświęconymi przez Jana Pawła II w czerwcu 1998 r. Obok kościoła znajduje się 600-letnia lipa; pomnik przyrody.

Autor Tekstu: Władysław Ścianek

Czarny Potok liczy /wg stanu na 31 grudnia 2021/ 653 mieszkańców.

W sierpniu 2017 roku miejscowość obchodziła jubileusz 700-lecia lokacji.

Zdjęcie 1 Czarny Potok - panorama
Zdjęcie 2 Czarny Potok
Zdjęcie 3 Czarny Potok
Zdjęcie 4 Czarny Potok
Zdjęcie 5 Czarny Potok
Zdjęcie 6 Czarny Potok
Zdjęcie 7 Czarny Potok
Zdjęcie 8 Czarny Potok
Zdjęcie 9 Czarny Potok
Zdjęcie 10 Czarny Potok
Zdjęcie 11 Czarny Potok
Zdjęcie 12 Czarny Potok
Zdjęcie 13 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 14 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 15 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 16 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 17 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 18 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 19 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 20 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 21 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 22 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 23 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 24 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 25 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 26 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 27 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 28 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 29 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 30 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 31 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 32 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 33 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 34 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 35 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 36 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości
Zdjęcie 37 Obchody 700-lecia lokacji miejscowości