Łącko

Stolica "krainy sadów" rozłożyła się między wzgórzami pasma Beskidu Sądeckiego, grupy Radziejowej oraz Beskidu Wyspowego w dolinie Dunajca i Czarnej Wody na wys. ok. 370 m.n.p.m., otoczona pogórzem wznoszącym się do 590 m.n.p.m., na trasie Nowy Sącz-Szczawnica.

Łącko należy do najstarszych osad na Sądecczyźnie. Jego nazwa należy do tzw. nazw topograficznych, a wywodzi się od dużej ilości łąk, jakie znajdowały się na tym terenie.

Najwcześniejsze wzmianki o Łącku pochodzą z XIII w. W 1251 r. kasztelan sądecki Wydżga sprzedał wieś Bożogrobcom z Miechowa za 300 grzywien. W roku 1268 wieś znalazła się w rękach księżnej Kingi, wdowy po Bolesławie Wstydliwym, która zakładając zakon klarysek w Starym Sączu obdarowała go kluczem łąckim. Klaryski były w posiadaniu tych terenów, aż do kasaty zakonu w końcu XVIII w. przez Austriaków. Mieszkańcy Łącka czynnie włączali się w walkę zbrojną zarówno w okresie zaborów (m.in. powstanie kościuszkowskie, powstanie styczniowe), podczas I wojny światowej, a także w walkę z okupantem w trakcie II wojny światowej - to na tym terenie działały oddziały partyzanckie i kurierzy.

Obecnie Łącko liczy 3224 mieszkańców /wg stanu na 31 grudnia 2021/. Tutaj znajdują się Urząd Gminy, Posterunek Policji, Poczta, Ośrodek Zdrowia, Bank Spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wilkowicza, Gimnazjum, Szkoła Muzyczna I stopnia, szkoła kształcąca na poziomie średnim - Zespół Szkół im. św. Kingi, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Technikum Rolnicze dla Pracujących. Działa również Gminny Ośrodek Kultury.

Doroczną atrakcją gromadzącą rzesze sympatyków jest Święto Kwitnącej Jabłoni odbywające się w maju w pięknym Amfiteatrze umiejscowionym na górze Jeżowej. Po raz pierwszy impreza ta została zorganizowana w 1947 r. i od tej pory cieszy się niesłabnącą popularnością. Udział w niej biorą zespoły regionalne, orkiestry dęte oraz znani artyści scen polskich. Drugą co do wielkości imprezą jest Święto Owocobrania, które daje szansę promocji regionu ukazując jego oryginalność, a także prezentuje dorobek rolników i sadowników. W trakcie tych wyjątkowych dni nie brakuje oczywiście degustacji oryginalnej łąckiej śliwowicy znanej nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Warto również wspomnieć o Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych “Złote Trąby”, w którym udział biorą najlepsze orkiestry dęte z 5 województw południowej Polski.

W Łącku działają dwa zespoły regionalne „Małe Łącko” (przy Szkole Podstawowej) oraz „Górale Łąccy” (przy GOK), które prezentują autentyczny folklor ludowy górali białych, a także Orkiestra Dęta im. T. Moryto (również przy GOK) należąca do najlepszych amatorskich orkiestr Sądecczyzny.

Zdjęcie 1 Łącko
Zdjęcie 2 Łącko
Zdjęcie 3 Łącko - Studnia i Brama Św. Floriana na Rynku
Zdjęcie 4 Łącko
Zdjęcie 5 Łącko - hala widowiskowo-sportowa
Zdjęcie 6 Łącko - amfiteatr na Górze Jeżowej
Zdjęcie 7 Łącko - amfiteatr na Górze Jeżowej
Zdjęcie 8 Łącko
Zdjęcie 9 Łącko
Zdjęcie 10 Łącko (fot. Sławomir Rakowski)
Zdjęcie 11 Łącko (fot. Sławomir Rakowski)
Zdjęcie 12 Łącko
Zdjęcie 13 Łącko
Zdjęcie 14 Łącko
Zdjęcie 15 Łącko
Zdjęcie 16 Łącko
Zdjęcie 17 Łącko - rzeka Dunajec
Zdjęcie 18 Łącko
Zdjęcie 19 Łącko
Zdjęcie 20 Łącko
Zdjęcie 21 Łącko
Zdjęcie 22 Łącko
Zdjęcie 23 Łącko