Jubileusz 70-lecia Orkiestry im. Tadeusza Moryto

Wideorelacja z obchodów 70-lecia Orkiestry im. Tadeusza Moryto.