Zapytanie ofertowe - Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu p.n.: "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko"

Do pobrania: Zapytanie Ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO.

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu p.n.: "Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Podziel się: