Wpłaty za odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy, że w przypadku opłat za odbiór odpadów nie będą do mieszkańców wysyłane dowody księgowe (faktury/rachunki). Każdy właściciel nieruchomości samodzielnie winien dokonać opłaty, zgodnie z kwotą wykazaną w deklaracji. Za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym wpłata powinna nastąpić.

Wpłaty winny nastąpić:

 • I rata (styczeń-luty) - 10 marca 2019 r.
 • II rata (marzec-kwiecień) - 10 maja 2019 r.
 • III rata (maj-czerwiec) - 10 lipca 2019 r.
 • IV rata (lipiec-sierpień) - 10 września 2019 r.
 • V rata (wrzesień-październik) - 10 listopada 2019 r.
 • VI rata (listopad-grudzień) - 27 grudnia 2019 r.

 
Wpłaty bez pobierania prowizji można dokonać:

 • w kasie Urzędu Gminy Łącko w godzinach:
  poniedziałek: 
  8:00 - 14:30
  wtorek-piątek: 
  7:30 - 14:00.

 • przelewem na rachunek bankowy:

  Urząd Gminy Łącko

  Łącki Bank Spółdzielczy
  nr rachunku: 06 8805 0009 0000 0144 2000 0060 .

 

W przypadku braku wpłaty w obowiązującym terminie będą naliczane odsetki za zwłokę. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty za dłuższe okresy (wpłata zostanie rozksięgowana na poszczególne miesiące).

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • telefonicznie pod numerem (18) 41-40-751,
 • drogą elektroniczną pod adresem: a.klimczak@lacko.pl
Podziel się: