Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pt. "Zasady prawidłowej segregacji odpadów"

We wrześniu 2019 r. odbędą się warsztaty pt. "Zasady prawidłowej segregacji odpadów" mające na celu kształtownie postaw oraz zachowań proekologicznych wśród młodych osób zamieszkujących w Gminie Łącko, zwiększenie sprzyjającego nastawienia do zagadnień właściwej gospodarki odpadami, w tym prawidłowej segregacji odpadów , jak również wzrost ich wiedzy w zakresie zasad gospodarowania odpadami. Po zakończonych warsztatach każdy uczestnik otrzyma ulotkę prezentującą jak segregować odpady oraz ekogadżet.

Podziel się: