Szkolenie 10 maja 2017

W dniu 10 maja 2017 roku w Łącku odbyło się szkolenie z zakresu „ Jak skutecznie działać interdyscyplinarnie w środowisku lokalnym – rozwój dialogu i współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, prowadzone przez  specjalistę do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Panią mgr Joannę Dyrcz. W szkoleniu brali udział członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i  pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku, a także z ośrodków ościennych z  Chełmca i Starego Sącza. Uczestniczy podnieśli swój zakres wiedzy z tematu przeciwdziałania przemocy oraz pracy interdyscyplinarnej zespołu.    Po zakończeniu szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające podniesienie swojej wiedzy i umiejętności,     a także materiały szkoleniowe.