Realizacja projektu "Czas na zmiany"

Zapraszamy na wysokiej jakości BEZPŁATNE szkolenia zawodowe.

 ZAPRASZAMY OSOBY POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA:

• niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności,

• bezrobotne i bierne zawodowo,

• zamieszkałe w powiatach: limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim

 KAŻDY Z UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU OTRZYMA WSPARCIE W POSTACI:

  • bezpłatne szkolenie zawodowe,
  • wypłatę stypendium podczas szkolenia 1291 złotych
  • wypłatę stypendium stażowego 1500 złotych,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • bezpłatna diagnoza zawodowa,
  • pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe,
  • ubezpieczenie NNW,

Informacji udziela Biuro projektu: ul. Piotra Skargi 21/1, 33-300 Nowy Sącz Tel. 725 530 466, 725 530 553 e-mail: biuro@cnz-malopolskie.pl,

www.cnz-malopolskie.pl

Podziel się:

Jakość powietrza: