Przewóz rzeczny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku informuje, iż w związku z powstaniem kładki pieszo-rowerowej na rzece Dunajec i przejściem pracowników na emeryturę, działając na pdostawie Zarządzenia Wójta nr 73/2019 z dnia 22 maja 2019 r. 

zawiesza się z dniem 1 czerwca 2019 roku działalność regularnego przewozu rzecznego 

międzybrzegowego na rzece Dunajec w miejscowości Łącko.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 18 444-55-58. 

 

280x160mCROPcWHITE