Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

WÓJT GMINY ŁĄCKO

informuje, że w dniach od 2 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w miejscowości: Jazowsko, (cz. dz. nr 969/2), oraz Szczereż (dz. nr 421) przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

 

Wykaz nieruchomości

Podziel się:

Jakość powietrza: