Konkurs "Działaj z nami - seniorami!"

Na prośbę Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie udostępniamy  informację o realizowanym przez Centrum projekcie "Rozwijamy wolontariat seniorów w Małopolsce". Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

W ramach projektu Stowarzyszenie zaprasza grupy seniorów do udziału w konkursie "DZIAŁAJ Z NAMI-SENIORAMI!", w ramach którego mają możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego i finansowego na realizację własnych akcji wolontariackich w swoim środowisku lokalnym.

Treść zaproszenia oraz inne istotne dokumenty związane z konkursem znajdą Państwo pod linkami umieszczonymi pod grafiką:

 

dzns

  1. Zaproszenie do konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Regulamin konkursu "Działaj z nami-seniorami"
Podziel się:

Jakość powietrza: