Konferencja pn. Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych

 

EE6CF4D6-EEF7-4321-9986-9F1BE7DDC826

 

Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.

Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:

  • Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,
  • Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,
  • Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,
  • Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,
  • Strategie ograniczania zapachu,
  • Biofiltracja i płuczki chemiczne,
  • Środki neutralizujące zapach,
  • Monitoring imisji oraz technologie czujników,
  • Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,
  • Analiza dużych zbiorów danych

 
Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017.

English translation

 

Sponsor Konferenecji: 

Sponsor Konfernecji

WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa
www.dezodoryzacja.pl

tel. 22 - 847 89 84 tel. kom. 603-856-771

Siedziba:

Blacharska 1/165
02-660 Warszawa

KRS: 000034567

 

Informacja dotycząca petycji złożonej w przedmiotowej sprawie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łącko pod tym adresem.

Podziel się:

Jakość powietrza: