Kompleksowy program wsparcia osób młodych z powiatu nowosądeckiego

Fundacja Rozwoju Regionów prowadzi rekrutację do Projektu pt.:

„ Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób młodych z powiatu nowosądeckiego”

Projekt zakłada wsparcie dla osób zamieszkujących województwo Małopolskie,  które spełniają łącznie następujące warunki:

Wiek 15 -29

Są bierne zawodowo (nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

Nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – nie dotyczy słuchaczy/studentów/uczniów kształcących się w trybie zaocznym.

Oraz jednocześnie należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie
  • Osoby z niepełnosprawnościami

W projekcie zaplanowano wsparcie w postaci indywidualnego doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego, grupowego doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowe zakończone egzaminem, staży zawodowych oraz coachingu indywidualnego.

Uczestnicy ponadto otrzymują:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Zwroty kosztów dojazdu na spotkania z doradcą i psychologiem oraz na szkolenia
  • Materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia
  • Stypendium stażowe

Dla opiekuna stażysty przewidziano dodatek do wynagrodzenia.

Zakończenie rekrutacji: 15.03.2018 r.

Od momentu szkolenia uczestnicy projektu aż do zakończenia stażu są ubezpieczeni przez Fundację.

Szkolenia, które będą realizowane w ramach projektu zakończą się egzaminem w celu  uzyskania certyfikatu. Zorganizowane mogą być między innymi szkolenia:

- operator koparkoładowarki,

- operator wózków jezdniowych specjalizowanych,

- kurs spawania metodą MAG, TIG,

- kurs operatora CNC,

- operator suwnic,

- pracownik administracyjno-biurowy,

- wizażystka/kosmetyczka,

- grafiki komputerowej,

- florystyczne,

- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,

- asystent nauczyciela w przedszkolu/opiekunka dziecięca.

Przedstawione szkolenia, są propozycjami , których zorganizowanie zależeć będzie od wielkości zebranej grupy szkoleniowej, ilości godzin szkolenia oraz miejsca realizacji.

Podziel się:

Jakość powietrza: