Informacja Wójta Gminy Łącko

WÓJT GMINY ŁĄCKO

 informuje, że w dniach od 26 marca 2019 r. do 16 kwietnia 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Łącko przeznaczonej do darowizny na cel publiczny na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

 

Do pobrania: Wykaz nieruchomości

Podziel się:

Jakość powietrza: