Informacja Wójta Gminy Łącko

WÓJT GMINY ŁĄCKO


informuje, że w dniach od 12.02.2019 r. do 05.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko przeznaczonej do:
• dzierżawy na okres do 3 lat – cz. działki nr: 593/1, 673/3 w miejscowości Jazowsko,
• użyczenia na okres do 3 lat: – pod lokalizację pojemników metalowych na zbiórkę odzieży używanej na terenie Gminy Łącko, boisko sportowe – cz. dz. nr 593/1 w Jazowsku,
• do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny nr 3 w bloku wielorodzinnym usytuowanym na działce nr 1600/8 w miejscowości Łącko).
Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

Do pobrania:

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Podziel się:

Jakość powietrza: