Informacja Wójta Gminy Łącko

WÓJT GMINY ŁĄCKO

informuje, że w dniach od 06.11.2018 r. do 27.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony:

- wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Jazowsko przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (dz. nr: 633/10, 633/11, 633/12, 633/13).

- wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Zabrzeż przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat (dz. nr  407/9),

- wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Szczereż przeznaczonej do użyczenia (dz. nr 128/1)

Wykazy zostały zamieszczone na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

Pobierz wykaz

Podziel się:

Jakość powietrza: