Informacja o wyborze oferty

Do pobrania: Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem:

1. Kompleksowej modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Łącku w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn, Kicznia;

2. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie w ramach zadania p.n.: Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko, Zagorzyn, Kicznia.

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podziel się: