Nabór do bezpłatnych projektów w ramach MRPO dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego

Fundacja Collegium Progressus zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo (niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach) będących w wieku 30+ zamieszkujących tereny trzech powiatów województwa małopolskiego: limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego do udziału w dwóch w Projektach pn. „Możesz więcej-zyskaj pracę” i „Będę pracować!” realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach Projektów wsparciem zostanie objętych 70 osób.

Każdy Uczestnik Projektu skorzysta BEZPŁATNIE z co najmniej dwóch form wsparcia: obowiązkowo z pośrednictwa pracy oraz dodatkowo ze szkoleń/kursów zawodowych, a także minimum 3-miesięcznego płatnego stażu zawodowego.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projektach serdecznie zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy Łabowa na SPOTKANIA INFORMACYJNE, które odbędą się:

  • w dniu 16 maja 2017 r., o godzinie 10:00 (dotyczy Projektu: „Możesz więcej-zyskaj pracę”);
  • w dniu 23 maja 2017 r., o godzinie 10:00 (dotyczy Projektu: „Będę pracować!”).

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału!

Podziel się:

Jakość powietrza: