Druki do pobrania

Dokumenty: Działalność gospodarcza

pdf Nowy formularz CEIDG-1
obowiązuje od 1 lipca 2011r. w miejsce formularza
pdf Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
obowiązuje od 1 lipca 2011r.
   

Dokumenty: Księgowość

pdf

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.

 doc

Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły/ przedszkola/ oddziału przedszkolnego/ innej formy wychowania przedszkolnego. 

 doc  Informacja o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu.
doc  Rozliczenie przekazanej dotacji.
   

Dokumenty:  Podatki

pdf Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja w sprawie podatku leśnego - dotyczy osób fizycznych posiadających las.
pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - dotyczy osób fizycznych posiadających nieruchomości.
pdf Informacja w sprawie podatku rolnego
Informacja w sprawie podatku rolnego - dotyczy osób fizycznych posiadających grunty rolne
pdf Załącznik do deklaracji DT-1
od środków transportowych
pdf Deklaracja na podatek od środków transportowych
pdf Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek leśny - dotyczy osób prawnych posiadających las
pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości - dotyczy osób prawnych posiadających nieruchomości.
pdf Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek rolny-dotyczy osób prawnych posiadających grunty rolne.
pdf

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

   

Dokumenty: System gospodarowania odpadami komunalnymi

 pdf  

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   

Dokumenty: Urząd Stanu Cywilnego

pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 pdf  Fotografia do dowodu osobistego
pdf Wniosek o poświadczenie zameldowania
pdf WNIOSEK odpis aktu małżeństwa
pdf WNIOSEK odpis aktu urodzenia
pdf WNIOSEK odpis aktu zgonu
pdf Zgłoszenie wymeldowania pobytu stalego
pdf Zgłoszenien wymeldowania pobytu czasowego
pdf Zgłoszenie pobytu stałego
pdf Zgłoszenie pobytu czasowego
   

Dokumenty: Ochrona Środowiska i Rolnictwo

pdf Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pdf Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  drzew, krzewów
 pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 pdf Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzecych i ich części.
   

Dokumenty: Miejscowy Plan Zagospodarowania

pdf Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
pdf

Uzupełnienie wniosku w sprawie zatwierdzenia podziału działek.

pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   
Podziel się: